... 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας, ένα σχολείο με Ιστορία ...
 
Δευτέρα Γυμνασίου
 
Ψηφιακό Σχολείο

Ημερολόγιο

Τετάρτη
19
Σεπτεμβρίου
Τροφίμου, Σαββατίου, Δορυμέδοντος και Σωσσάνης μαρτύρων

Καιρός