... 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας, ένα σχολείο με Ιστορία ...
 
Τρίτη Γυμνασίου
 
Ψηφιακό Σχολείο

Ημερολόγιο

Τρίτη
22
Οκτωβρίου
Αβερκίου του ισαποστόλου, των Αγίων 7 παίδων των εν Εφέσω

Καιρός