... 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας, ένα σχολείο με Ιστορία ...
 
Τρίτη Γυμνασίου
 
Ψηφιακό Σχολείο

Ημερολόγιο

Τρίτη
20
Αυγούστου
Σαμουήλ προφήτου, Φωτεινής, Λουκίου και Ηλιοδώρου μαρτύρων, Ρηγίνου και Ορέστου

Καιρός