... 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας, ένα σχολείο με Ιστορία ...
 
Τρίτη Γυμνασίου
 
Ψηφιακό Σχολείο

Ημερολόγιο

Δευτέρα
19
Νοεμβρίου
Αβδιού προφήτου, Βαρλαάμ, Αγαπίου, Ηλιοδώρου και Ευφημίας μαρτύρων

Καιρός