... 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας, ένα σχολείο με Ιστορία ...
 
Δραστηριότητες
 
Ψηφιακό Σχολείο

Ημερολόγιο

Κυριακή
19
Μαΐου
Κυριακή του Παραλύτου,
Πατρικίου Προύσης, Μενάνδρου, Πολυαίνου και Φιλεταίρου, Θεοτίμης

Καιρός