Συμμετοχή του 3ου Γυμνασίου Νίκαιας στο έργο ERA4SE – Nurturing the new force of Erasmus Champions in School Education

by Roula Tendoma
356 views

Το έργο ERA4SE – Nurturing the new force of Erasmus Champions in School Education είναι ένα έργο διάρκειας 24 μηνών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +  που προάγει τη συνεργασία 4 χωρών (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα), με στόχο την ενίσχυση των κινήτρων και την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των σχολείων για τη δημιουργία, συμμετοχή, εφαρμογή και αξιοποίηση του προγράμματος  Erasmus + . Στο πλαίσιο του έργου αυτού, οι σχολικοί εταίροι καλούνται να συμμετάσχουν  σε στρατηγικές περιφερειακές συνεργασίες με επίσημους  εκπαιδευτικούς φορείς.

Στόχος είναι η πιλοτική δοκιμή μιας υποστηρικτικής μεθοδολογίας που καθιερώνεται στα σχολεία, σε ομάδες εκπαιδευτικών που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, να εκμεταλλευτούν  τις ευκαιρίες και να πάρουν μέρος  σε διεθνείς πρωτοβουλίες που παράγουν ουσιαστικό αντίκτυπο για το σχολείο και την τοπική κοινότητα. Γι’ αυτό, στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικοί πόροι, εργαλεία και μαθήματα που θα καθοδηγούν βήμα προς βήμα το σχολείο ώστε να γίνει ένα υποδειγματικό πρότυπο που θα αποδεικνύει τη μετασχηματιστική δύναμη των διεθνών συνεργατικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του Erasmus+.

Διαβάστε περισσότερα