Διαπίστευση Erasmus στο 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας

by Roula Tendoma
541 views

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus, απένειμε στο 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας τη Διαπίστευση Erasmus.

Η Διαπίστευση Erasmus είναι ένας νέος τρόπος πρόσβασης σε δραστηριότητες κινητικότητας προσωπικού και μαθητών – διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία -στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Erasmus  2021-2027. Η Διαπίστευση Erasmus εξασφαλίζει σταθερή χρηματοδότηση για ευκαιρίες ανάπτυξης και διερεύνησης νέων δραστηριοτήτων /συνεργασιών.

Η απονομή της Διαπίστευσης Erasmus επιβεβαιώνει ότι καταρτίσαμε σχέδιο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας υψηλής ποιότητας με στόχο τη βελτίωση  της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης. Ένας ακόμη στόχος είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας και της μάθησης μέσω της προώθησης των αξιών της συμπερίληψης, της πολυμορφίας, της ανεκτικότητας και της δημοκρατικής συμμετοχής, των γνώσεων σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και τον πλούτο της ευρωπαϊκής πολυμορφίας.

Διαβάστε περισσότερα