Εγγραφές Α’ Τάξης

by Roula Tendoma
888 views

Όλοι οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών που το σχολικό έτος 2021/2022 θα φοιτήσουν στην Α’ Τάξη, καλείστε, σύμφωνα με το νόμο, να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/1uvbjLxCvnk-26uO-h_MnHQwyBzMEOlIGg-2l9rvd_5k/edit?usp=sharing

και να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά online τα απαραίτητα στοιχεία που σας ζητούνται.

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, την  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ και το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ που θα μας προσκομίσετε στην έναρξη του σχολικού έτους συμπληρωμένα μαζί με μία φωτογραφία του μαθητή/της μαθήτριας.

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών που πέτυχαν σε καλλιτεχνικά, μουσικά, πρότυπα σχολεία ή κληρώθηκαν σε πειραματικά  να ενημερώσουν άμεσα το σχολείο μας.

Διαβάστε περισσότερα