Ενημέρωση για τα προγράμματα Erasmus +, ERA4SE και Myss- My smart school project

Ενδοσχολική επιμόρφωση

by Roula Tendoma
269 views

Την Παρασκευή 15 Απριλίου έγινε στο σχολείο ενημέρωση του συλλόγου των εκπαιδευτικών για τα προγράμματα Erasmus + στα οποία συμμετέχει ως εταίρος το σχολείο μας. Κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς έχουν ήδη εμπλακεί σε φάσεις της υλοποίησης των έργων. Σε αυτή τη συνάντηση όμως δόθηκε η ευκαιρία σε όλους τους εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν για τα προγράμματα Erasmus +, ΚΑ2 αλλά και  για το περιεχόμενο και τους στόχους των δύο προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Το έργο ERA4SE έχει στόχο την ενίσχυση των κινήτρων και της ικανότητας των σχολείων να δημιουργούν, να συμμετέχουν, να εφαρμόζουν και να αξιοποιούν με επιτυχία τα προγράμματα Erasmus+. Ειδικότερα το έργο αυτό θα αποτελέσει μια τεράστια ευκαιρία για τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων να αποκτήσουν την τεχνογνωσία των προγραμμάτων Erasmus+. Το ERA4SE επιδιώκει κυρίως τα έργα Erasmus+ να γίνουν αποδεκτά και να υλοποιηθούν στα σχολεία με στόχο την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών και την ανάπτυξη μίας ειρηνικής Ευρώπης. Περισσότερα
  2. Το έργο MYSS (MY Smart School) αποσκοπεί στην παροχή “υψηλής ποιότητας μαθησιακών υλικών”. Το έργο παρέχει διαδικτυακά μαθήματα σε εκπαιδευτικούς αναφορικά με την προσέγγιση της διδασκαλίας και της επικοινωνίας μέσω διαδικτυακών βιντεοδιασκέψεων και με σαφείς ψηφιακές λύσεις, διαδικτυακή πλατφόρμα MY Smart School για μαθητές και εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια ημερολόγια δασκάλων και συστάσεις. Περισσότερα

Μετά την παρουσίαση των δύο έργων ακολούθησε σχετική ενδοσχολική επιμόρφωση σε πτυχές των δύο προγραμμάτων και εποικοδομητική συζήτηση. Την ενημέρωση έκαναν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου που συμμετέχουν στα προγράμματα.

Διαβάστε περισσότερα