Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το πρόγραμμα Increasing Digital Literacy in Schools

by Roula Tendoma
146 views

Στις 22 Ιουνίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Increasing Digital Literacy in schools, στο οποίο είμαστε εταίροι, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν, στο εργαστήριο της Πληροφορικής του σχολείου, επιμόρφωση για διάφορα εκπαιδευτικά ψηφιακά εργαλεία από εξωτερικό συνεργάτη.

Διαβάστε περισσότερα