Ευρωπαϊκά Προγράμματα: 1. ERASMUS+ Integration of Museums into School Education – MuseSchools, 2. Assess@Learning – Διαμορφωτική αξιολόγηση

1.Η μουσειακή γωνιά του σχολείου μας 2. Συμμετοχή του σχολείου μας στο Assess@Learning!

by Roula Tendoma
330 views
  1. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS PLUS  Integration of Museums into School Education – MuseSchools το οποίο στοχεύει στη χρήση του μουσείου ως παιδαγωγική προσέγγιση και στην υλοποίηση καινοτόμων δραστηριοτήτων που θα αποτελέσουν κίνητρο για την αναγνώριση της αξίας των εκθεμάτων των μουσείων ως σημαντικών και ταυτόχρονα εναλλακτικών πηγών εκμάθησης για τους μαθητές γυμνασίου και με τη συμβολή της κ. Γρηγοριάδου  και των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα οργανώθηκε η μουσειακη γωνιά του σχολείου μας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν γυμνάσια από Τουρκία, Ιταλία, Πολωνία, Σλοβενία, Ισπανία και Ελλάδα (νομός Ιωαννίνων και νομός Αττικής).

2. Το 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Assess@Learning. Το Assess@Learning είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην προώθηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης για την μάθηση με ψηφιακά εργαλεία, με τις οποίες η μάθηση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον και νόημα για τους μαθητές.

Περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα