Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Loop

by Roula Tendoma
80 views

Το σχολικό έτος 2022-23 το 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Loop το οποίο είχε στόχο την ενίσχυση της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω καινοτόμων εισαγωγικών προγραμμάτων επιμόρφωσης.

Το Loop επιχειρεί να σχεδιάσει:

ένα επίσημο πρόγραμμα ένταξης εκπαιδευτικών, το οποίο θα βασίζεται σε δραστηριότητες καθοδήγησης και θα περιλαμβάνει εργαλεία και πόρους για την υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους και

προγράμματα επίσημης κατάρτισης μεντόρων τα οποία θα δώσουν την ευκαιρία σε έμπειρους/-ες εκπαιδευτικούς και διευθυντές/-ριες σχολείων να ακολουθήσουν μια νέα επιλογή σταδιοδρομίας.

Το Πρόγραμμα LOOP καλύπτει ένα σημαντικό κενό στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπου η εισαγωγή του συστήματος καθοδήγησης είναι πολύ πρόσφατη, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης των μεντόρων και της εισαγωγής των νέων εκπαιδευτικών στο επάγγελμα.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 80 σχολεία, με 30 στην πειραματική ομάδα και 50 στην ομάδα ελέγχου, από όλες τις βαθμίδες και πολλές περιοχές της χώρας. Από αυτά τα σχολεία, συνολικά 166 έμπειροι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ως μέντορες, μαζί με 197 νέους εκπαιδευτικούς.

Εκτός από τα σχολεία συμμετείχαν 3 δημόσιες αρχές στον εκπαιδευτικό τομέα, 6 πανεπιστήμια και 4 ερευνητικοί οργανισμοί από 7 ευρωπαϊκές χώρες για να συμβάλουν στη στροφή προς μια ολοκληρωμένη πολιτική διδασκαλίας που καλύπτει όλα τα στάδια των εκπαιδευτικών επαγγελμάτων.

Περισσότερα: https://empowering-teachers.eu/el/

Διαβάστε περισσότερα