Νέο πρόγραμμα Erasmus+ «Ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού στα σχολεία»

by Roula Tendoma
122 views

Το σχολείο μας συμμετέχει σε νέο πρόγραμμα Erasmus +. Το διεθνές έργο Erasmus+ «Αύξηση του ψηφιακού γραμματισμού στα σχολεία» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε στο δημοτικό σχολείο Jurgis Baltrušaitis στο Skirsnemunė της Λιθουανίας. Το έργο θα συνεχιστεί μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2024 (16 μήνες).

Το έργο, στο οποίο συνεργάζονται τρία σχολεία: το δημοτικό σχολείο Skirsnemunė Jurgis Baltrušaitis (Λιθουανία, συντονιστής έργου), το Convitto Nazionale Rinaldo Corso (Ιταλία, εταίρος του έργου) και το 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας (Ελλάδα, εταίρος του έργου), στοχεύει στη βελτίωση των συμμετεχόντων (μαθητών/μαθητριών  και εκπαιδευτικών ) όσον αφορά στις δεξιότητες ψηφιακής παιδείας. Για την επίτευξη των στόχων του έργου θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις σε όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στο έργο κατά την υλοποίησή του.

Η πρώτη συνάντηση των σχολικών εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του  2022 στην πλατφόρμα Zoom. Κατά τη διάρκεια της, συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες του μελλοντικού έργου και προγραμματίστηκε η ημερομηνία της πρώτης συνάντησης στη Λιθουανία η οποία θα πραγματοποιηθεί από 19/01/2023 έως 21/01/2023. Κατά την πρώτη συνάντηση θα συζητηθεί η περαιτέρω πρόοδος του έργου.

Διαβάστε περισσότερα