Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/Φοιτητριών

by Roula Tendoma
32 views

Το σχολείο μας, σε συνεργασία με το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συμμετέχει συστηματικά στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας αγγλικής γλώσσας κ. Ελένης Κολλιού. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες παρακολουθούν και παρουσιάζουν δειγματικές διδασκαλίες.

Διαβάστε περισσότερα