Προγράμματα Erasmus+ Ατομική κινητικότητα εκπαιδευτικών του 3ου Γυμνασίου Νίκαιας

by Roula Tendoma
101 views

Τον Ιούνιο της σχολικής χρονιάς 2022-23 δύο καθηγήτριες του 3ου Γυμνασίου Νίκαιας (η κ. Κολλιού και η κ. Τζαλλήλα) παρακολούθησαν το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 (Βασική Δράση 1) στη Βουδαπέστη, με θέμα Cultivating Diversity and Inclusion -Καλλιεργώντας τη διαφορετικότητα και την συμπερίληψη.

Τον Αύγουστο της σχολικής χρονιάς 2022-23 ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του 3ου Γυμνασίου Νίκαιας (ο κ. Μήτραινας και ο κ. Αβραμίδης) παρακολούθησαν το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 (Βασική Δράση 1) στη Βουδαπέστη, με θέμα Social and Emotional Learning (SEL) for Successful Schools -Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση για επιτυχημένα σχολεία.

Διαβάστε περισσότερα