Συμμετοχή του 3ου Γυμνασίου Νίκαιας στο έργο Erasmus + My Smart School

by Roula Tendoma
375 views

Το My Smart School υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς για να συμβαδίζουν με την ανάγκη αναμόρφωσης των παραδοσιακών προγραμμάτων σπουδών και των μαθησιακών περιβαλλόντων προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το έργο παρέχει στους εκπαιδευτικούς διαδικτυακά μαθήματα σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας και της επικοινωνίας μέσω διαδικτυακών συνεδριών  και εστιασμένων ψηφιακών λύσεων.

Στοχεύει σε αναδιαμόρφωση των παραδοσιακών σχολείων με γνώμονα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το έργο  απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/ μαθήτριες  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το μοντέλο εκπαίδευσης βασσίζεται σε ανοιχτούς διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς πόρους και σε μια ψηφιακή πλατφόρμα εκμάθησης.

Παρέχει προσαρμοσμένα και ευέλικτα ψηφιακά εργαλεία.

Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται 3 εκπαιδευτικοί οργανισμοί και 3 σχολεία από την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Περισσότερες πληροφορίες για το έργο σύντομα

Διαβάστε περισσότερα