Το 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ

by Roula Tendoma

Το 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας είναι πιστοποιημένο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης  έχοντας υλοποιήσει έως τώρα :

  • Έξι (6)  προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση (Α’ επίπεδο) την περίοδο 2003-2008.
  • Ένα (1) πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – “ΗΡΩΝ” την περίοδο 2005-2006.
  • Ένα (1) πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (2008).
  • Τέσσερα (4) προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΠΕ70 Β’ επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 και 2014 – 2015).
  • Τη σχολική χρονιά 2016-17 το νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Επιπέδου Β΄1.
  • Τη σχολική χρονιά 2017-18 το πρόγραμμα επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Επιπέδου Β΄1 για τη συστάδα Β1. 4 (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) και για τη συστάδα Β1. 2 (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή και Υγεία).
  • Τη σχολική χρονιά 2019-2020 το πρόγραμμα επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Επιπέδου Β΄2 για τη συστάδα Β1. 4 (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) και για τη  συστάδα Β1. 2 (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή και Υγεία).
  • Επίσης το 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας, ως Πειραματικό Γυμνάσιο  Νίκαιας,  στο διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2012  υλοποίησε   πρόγραμμα  επιμόρφωσης «πολλαπλασιαστών» στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας.