«Το σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης» – απολογιστική ημερίδα

by Roula Tendoma
47 views

Την Πέμπτη, 20 Ιουνίου, το 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας συμμετείχε με εκπροσώπους του στην απολογιστική ημερίδα του Ερευνητικού Πιλοτικού Προγράμματος «Το σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης», με τίτλο: «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για τον εαυτό τους». Η ημερίδα έγινε στο 7ο Δημοτιοκό Σχολείο Γέρακα.

Το αντικείμενο του προγράμματος για το σχολικό έτος 2023-2024 ήταν:

«Κοινότητες Μάθησης: Αξιολόγηση Ομοτέχνων—Συνεργατικές πρακτικές εκπαιδευτικών» και εφαρμόστηκε σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Την ευθύνη της εποπτείας και του συντονισμού του προγράμματος έχει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής ενώ την ευθύνη της υλοποίησής του έχει επιστημονική επιτροπή (Καθηγητές ΕΚΠΑ, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, ειδικοί επιστήμονες).

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 42 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τα αποτελέσματα από τις δράσεις του πιλοτικού προγράμματος αναμένεται να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική και την επιστημονική κοινότητα. Στην ημερίδα έγινε κατάθεση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων σχολείων, αναφορικά με τη συμμετοχή τους στις δράσεις του προγράμματος. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, από την Επιστημονική Επιτροπή παρουσίαση των αποτελεσμάτων από το πρώτο έτος της εφαρμογής και αναφορά στο σχεδιασμό της επόμενης (β’ φάσης) του προγράμματος κατά το σχολικό έτος 2024-2025.

 

Διαβάστε περισσότερα