Συμμετοχή του σχολείου μας σε ημερίδα της ΔΙΠΕ Ανατολικής Αττικής στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α με θέμα “Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για τον εαυτό τους”

by Roula Tendoma
34 views

Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο του ερευνητικού πιλοτικού προγράμματος «Το Σχολείο ως Οργανισμός και Κοινότητες Μάθησης» εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συμμετείχαν σε  ημερίδα της ΔΙΠΕ Ανατολικής Αττικής στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α με θέμα “Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για τον εαυτό τους”. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μέχρι στιγμής 42 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Στην ημερίδα έγινε κατάθεση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων σχολείων, αναφορικά με τη συμμετοχή τους στις δράσεις του προγράμματος. Επίσης παρουσιάστηκαν ερευνητικά στοιχεία από την Επιστημονική Επιτροπή του προγράμματος, από την μέχρι τώρα εφαρμογή του.

Την ημερίδα παρακολούθησαν δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικοί του προγράμματος και στελέχη εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα